Archiwalne homilie
ks. Tomasza Horaka

ze zbioru
Krótko i na temat 3

   

Felietonowy komentarz z portalu wiara.pl 

Cykl «Z okruchów etyki» z Opolskiego GN


5. Niedziela W. Postu B - 18 marca 2018

Czytania liturgiczne roku B znajdziesz na portalu mateusz.pl

Dalej niż do XIV stacji

Sąd nad światem

Piąta niedziela wielkiego postu zwana była „czarną”, bowiem zwyczaj kazał zakrywać krzyże ciemną zasłoną. Niektóre były zbyt bogate i w dniach męki Jezusa ich ozdobny wygląd był zupełnie nie na miejscu. Wszystkie zaś, nawet te skromnie wyglądające, zdawały się tajemnicą tak nieprzeniknioną, że zasłona stawała się wręcz konieczna, by uzmysłowić człowiekowi jak nieprzeniknione jest zwycięstwo Jezusa. W tę niedzielę czytamy tajemnicze słowa Jezusa o uwielbieniu Go przez Ojca, o umierającym w ziemi ziarnie pszenicy, o służbie i wiernym podążaniu za Nim – za Synem Człowieczym. Wraz z uczniami słyszmy dziwny głos z nieba, bardziej do grzmotu niż do ludzkich słów podobny. Wreszcie słyszymy słowa o sądzie nad światem i zupełnie niezrozumiałe słowa o śmierci. Uczniowie wtedy nie byli w stanie tego pojąć. My dziś wiemy więcej. Ale czy więcej rozumiemy? Chyba tak, bo jesteśmy bogatsi ich wiarą ukształtowaną przez późniejsze spotkania ze Zmartwychwstałym.

Czytając dzisiejszy fragment ewangelii doskonale rozumiemy, że Jezus zapowiada swoją mękę i śmierć. Rozumiał to także apostoł Jan, gdy po latach spisywał wspomnienia. W tej zapowiedzi zwracają uwagę Jezusowe słowa o sądzie, który dokonuje się nad światem: Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. Pierwsze skojarzenie – to jednak sąd nad Jezusem. Sądzili Go członkowie najwyższej rady żydowskiej, sądził Go Piłat, nawet przed Herodem Jezusa postawiono. I wreszcie tłum wrzeszczący na dziedzińcu rzymskiej twierdzy miał wpływ na wyrok. A On sam mówi, że dokonuje się sąd nad światem. A byłoby z czego i wtedy, i dziś świat osądzić. I wyrok wydać za wszystkie niesprawiedliwości, za zło, za zbrodnie poszczególnych ludzi, a nawet całych narodów. I władcę świata wyrzucić precz. Tymczasem uparcie nasuwa się myśl, że to zły władca świata umacnia swoje rządy.

„Złamali moje przymierze”

Złamali moje przymierze, mimo że byłem ich Władcą – mówił Bóg przez proroka Jeremiasza, słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. To oskarżenie odnosi się do czasów odległych, ale wciąż zachowuje niepokojącą aktualność. Patrzę na przymierze wiary i sakramentów – przymierze, jakie swoim uczniom, czyli nam, chrześcijanom przynosi Jezus. To my łamiemy święte przymierze chrztu i bierzmowania, przymierze eucharystii i kapłaństwa, przymierze przykazań i ewangelii.

Przecież chrześcijanie mają swój udział nie tylko w dobrych przemianach świata, ale i w złych. Nie tylko w odległych czasach, gdy religijne wojny prowadzone w imię wiary były wiary zaprzeczeniem, ale i dziś. Popatrz – największą wojną z największą liczbą ofiar jest walka z życiem nienarodzonych. Giną miliony bezbronnych ludzi. I to właśnie w krajach od wieków chrześcijańskich dokonuje się najwięcej aborcji. Ostatnie lata przyniosły inne widmo łamania przymierza ze Stwórcą – eutanazję, gdzie wygodne rozwiązanie tak łatwo nazywa się miłosierdziem. Przecież to łamanie podstaw przymierza z Bogiem. To wszystko dzieje się w krajach, które nie tak dawno przodowały w wierze. Przymierze zostało złamane.

A deprawowanie młodego pokolenia przez alkohol, przez narkotyki, przez pornografię, przez niepohamowany seks! To wszystko dokonuje się ze współudziałem ludzi ochrzczonych, nieraz praktykujących, nieraz głośno przyznających się do wiary. Jak oni to godzą w swoich sumieniach? Łamią przymierze. Czasem ukradkiem. Czasem jawnie i publicznie. A bywa, że przechwalają się tym i chlubią wobec świata.

Gdy popatrzyć na to wszystko, strach bierze człowieka. I jakieś niesamowite poczucie winy – nie tylko własnej, osobistej, ale i winy całych społeczności. Także społeczności Kościoła. Zresztą – dał temu wyraz jeszcze papież Jan Paweł II, gdy przed laty za grzechy Kościoła Boga przepraszał na oczach całego świata.

Iść za Jezusem

I co ma w tym wszystkim począć chrześcijanin, taki zwykły jak ja i ty? Człowiek-chrześcijanin, który nie ma wpływu ani na wielką politykę, ani na kształt mediów, ani na procesy ekonomiczne, ani nawet na szkolne programy wychowawcze. Odpowiedzią na to pytanie jest zarzut, jaki powinniśmy samym sobie postawić. Nie mamy wpływu na tak wiele spraw? A dlaczego nie mamy? W końcu jest nas tak wielu. Nie mówię już o liczbie ochrzczonych, ale o liczbie tych, którzy dziś przyszli na Mszę św. W całej Polsce otacza dziś ołtarze około 10 milionów ludzi. Czy taka liczba nie ma realnych szans na wywieranie wpływu na wiele spraw toczących się na granicy dobra i zła? Wygląda na to, że chrześcijanie sami wycofują się z życia społecznego i politycznego, gdzie toczy się zacięty bój władcy tego świata z Jezusem.

Zabiegamy o królestwo niebieskie, dużo mówimy o wieczności, a równocześnie rządy królestwa ziemskiego oddajemy w ręce ludzi czasem niesprawiedliwych, czasem głupich, czasem złych. Jeden z największych zbrodniarzy XX wieku, Hitler, doszedł do władzy w następstwie demokratycznych i wolnych wyborów! Chrześcijański naród wskazał na pogańskiego szaleńca. A co powiedzieć o innym narodzie, który wybrał sobie władze, które zajęły się kolejnym rozbiorem kraju? Rozbiorem ekonomicznym – bo nasza gospodarka w znaczącej części miała zależeć od obcych. Rozbioru społecznego – bo rękami Polaków zlikwidowano całe gałęzie przemysłu. Planowany był rozbiór wychowawczy – przez dobrze przez kogoś zaplanowaną pseudoreformę oświaty. Rozbioru zdrowotnego – bo to, co nazywano system opieki zdrowotnej, było jej zaprzeczeniem.

Na szczęście część tych usiłowań zostało zatrzymanych, odbudowujemy inne dziedziny życia społecznego i państwowego. Powiesz, że wchodzę na pole polityki. Tak. Jako obywatele i ja, i ty mamy prawo wchodzić na to pole. Jako chrześcijanie mamy obowiązek wpływać na taki kształt życia publicznego, by dobro było silniejsze. Jako ludzie mamy obowiązek zdobywać mądrość i wiedzę moralną, społeczną, ekonomiczną, polityczną, by mieć realny wpływ na umacnianie się dobra. Bo same chęci ani hasła nie wystarczą. Gdzie jesteśmy my, chrześcijanie?

Otóż poszliśmy za Jezusem na drogę krzyżową. I utknęliśmy przy XIV stacji – złożyliśmy Jego ciało w grobie i trwamy na adoracji pustego grobu. Tymczasem trzeba wrócić do życia, trzeba Boże prawo wyryć głęboko w swoim sercu – jak przez proroka napomina Bóg – i według prawideł tego prawa świat lepszym czynić. Trzeba iść za Jezusem nie tylko pod krzyż, ale dalej, ze Zmartwychwstałym do świata. Tym, którzy to uczynią, Jezus obiecuje: Kto by chciał mi służyć, niech idzie na mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Czy takie zapewnienie to mało?

 Nagranie tego kazania dostępne jest od sobotniego wieczora  TUTAJ

Modlitwa powszechna

Wstęp

Przez Jezusa Chrystusa, który przyniósł światu nadzieję pełni życia, wołajmy do Boga wszechmogącego.

– Módlmy się za wierzących w Zwycięzcę śmierci – Chrystusa, aby sami pełni radości życia, krzewili w swoich środowiskach nadzieję.

– Módlmy się za Kościoły chrześcijańskie, aby postępowanie ich członków było w świecie świadectwem życia skierowanego ku wieczności.

– Módlmy się za pracowników i wolontariuszy hospicjów oraz domów opieki, aby troszczyli się nie tylko o ciała, lecz także o ducha i dusze podopiecznych.

– Módlmy się za ludzi, którzy stracili najbliższych, aby Bóg ukoił ich żal i tęsknotę, a nas uczynił narzędziem pocieszenia.

– Módlmy się za nas, uczestników dzisiejszej eucharystii, abyśmy umocnieni sakramentalną obecnością Jezusa potrafili podnosić na duchu ludzi zrozpaczonych.

 Zakończenie

Panie Jezu Chryste, ty wywołałeś z grobu Łazarza, otwórz nasze serca na jeszcze większe dary twojej dobroci i miłosierdzia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Modlitwa powszechna do wydruku

Na początek strony


 Coś o sobie    Strona główna     Moje książki

Wiersze    Fulla Horak   Parafia

Kontakt: tohorak(at)opole.opoka.org.pl