Powrót ołtarza św. Jana Nepomucena
po dokonanej konserwacji
27 listopada 2017

Martin, operator telewizji NOE z Czeskiej Republiki

Tych uroczych aniołków z dołu nie zobaczycie...

Palec na ustach jest symbolem milczenia - spowiednik nie wyjawił grzechów.
W pięć gwiazd na aureoli często są wpisane litery TACUI
co po łacinie znaczy: milczałem.

Jan urodził się ok. roku 1350 w Nepomuku, miasteczku w Czechach.
Studiował na uniwersytetach w Pradze i Padwie (Italia), skąd wrócił jako doktor prawa.
Został mianowany kanonikiem przy kolegiacie św. Idziego, a w dwa lata potem
kanonikiem przy kościele świętych Piotra i Pawła w Wyszehradzie.
W roku 1390 został archidiakonem i proboszczem w Zatoc.
Stąd rychło arcybiskup Pragi powołał Jana na wikariusza generalnego.
Był to wielki zaszczyt, bowiem urząd ten dawał Janowi
pierwsze miejsce po metropolicie w diecezji.

Podczas trwającego sporu między królem Wacławem IV a arcybiskupem Pragi,
Jan, będąc mediatorem, został uwięziony
przez porywczego króla (z dwoma prałatami) 20 marca 1393 r.
i poddany torturom. Według relacji brał w nich udział sam król.
Potem na pół żywego Jana zrzucono w nocy z mostu Karola do Wełtawy.

50 lat później austriacki historyk Tomasz Ebendorfer podał wiadomość,
że Jan Nepomucen zginął w obronie tajemnicy spowiedzi,
jako spowiednik królowej Joanny.
Król nakłaniał bezskutecznie księdza Jana, zmuszając go do wyjawienia grzechów królowej.
Po śmierci króla Wacława (1419) kult Jana Nepomucena rozszerzał się coraz bardziej.
Czczono go  jako błogosławionego, co zatwierdził w roku 1721 papież Innocenty XIII,
a w roku 1729 kanonizował go
Benedykt XIII .

Szczątki Świętego spoczywają w praskiej katedrze.
Zaś jego obrazy są czczone w licznych kościołach i kaplicach
Czech, Moraw, Śląska, Austrii i nie tylko.
Jego figury - często kamienne - strzegą mostów i przepraw przez rzeki.
Można powiedzieć, że Europa Środkowa jest tam, gdzie spotyka się
posągi św. Jana z Nepomuka.

Renowacja ołtarza św. Jana Nepomucena była częścią projektu unijnego
realizowanego w partnerstwie z parafią św. Jana Nep. w Karlovicih pod Pradědem 
przez Euroregion Pradziad.