projekty realizowane
przez parafię w Nowym Świętowie

Strona aktualizowana 14-03-2018

Zobacz projekty:

1. Wieża

2. Szopka Bożonarodzeniowa

3. Epitafium

4. Tajemnice księstwa

5. Wędrówki pograniczem

6. Elewacja i hełm wieży

7. Weekend z Nepomucenem

1.

Pierwszy projekt 
zrealizowany przez Parafię w Nowym Świętowie 
to rewitalizacja wieży zabytkowego, kamiennego kościoła


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja
„Odnowienie i konserwacja elewacji zewnętrznej
XVIII - wiecznej wieży kościoła pw. Chrystusa Króla w Nowym Świętowie”
współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Chrystusa Króla w Nowym Świętowie
przystąpiła do realizacji  projektu pn.

„Odnowienie i konserwacja elewacji zewnętrznej
XVIII - wiecznej wieży kościoła pw. Chrystusa Króla w Nowym Świętowie”

 Prace konserwatorskie na kościelnej wieży otrzymały dofinansowanie 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
Działanie: „Odnowa i rozwój wsi” 
na mocy podpisanej z Samorządem Województwa Opolskiego
umowy na realizację projektu.

Dzięki prowadzonym działaniom nastąpiło
odnowienie i konserwacja elewacji zewnętrznej  zabytkowej  wieży
kościoła  wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego.


Prace rozpoczęto w maju 2010 roku.
Na zdjęciu usuwanie przemurówek, zniszczonych elementów, cementowych wypełnień...


Październik 2010 roku.
Prace wykonane przez firmę ARKADA z Łączek
pod kierunkiem Jerzego Wloki zostały zakończone.

- - - - -

2.

drugi projekt 
zrealizowany przez Parafię w Nowym Świętowie 
to konserwacja zabytkowej szopki bożonarodzeniowej


Zabytkowa szopka została poddana pracom konserwatorskim
dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Prace przy szopce bożonarodzeniowej współfinansowane zostały
ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 LEADER
w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 
Nyskie Księstwo Jezior i Gór

 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Fragmenty szopki po konserwacji

- - - - -

3.

trzeci projekt 
zrealizowany przez Parafię w Nowym Świętowie 
to konserwacja renesansowego epitafium 
z kościoła p.w. Chrystusa Króla w Nowym Świętowie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Prace konserwatorskie przy epitafium współfinansowane zostały
ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 
Nyskie Księstwo Jezior i Gór

Epitafium i jego umiejscowienie w kościele

- - - - -

4.

CZWARTY  projekt 
zrealizowany przez Parafię w Nowym Świętowie 
to wydanie folderu zatytułowanego
tajemnice, zakamarki i ciekawostki
nyskiego księstwa Jezior i Gór

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu  wydanie publikacji
 ”Tajemnice, zakamarki i ciekawostki Nyskiego Księstwa Jezior i Gór”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
w zakresie operacji odpowiadających warunkom  przyznania pomocy
w ramach małych projektów
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Nyskie księstwo dla ciekawych

Nyskie Księstwo Jezior i Gór – to określenie współczesne, a przecież mocno zakorzenione w historii. Trzeba by sięgnąć roku 1198, kiedy to biskupem wrocławskim został książę Jarosław z dynastii piastowskiej. Swój rodowy majątek biskupstwu przekazał. Nie tu miejsce, by całą historię przypominać. Niech wystarczy, co jeszcze dopowiem. Otóż z czasem biskupi wrocławscy, niezależnie już od swego pochodzenia, zaczęli używać tytułu „książę biskup”. Ostatnim był Adolf Bertram zmarły w roku 1945. Niespełna 800 lat – to w historii Europy spory szmat czasu. Zmieniały się warunki makropolityczne, była zależność od cesarzy austriackich, potem królów pruskich (księstwo biskupie zostało podzielone). W masywie Keprnika do dziś trwają i historyczną granicę wskazują kamienne słupy biskupstwa wrocławskiego, a więc i księstwa nyskiego. Trudno się dziwić, że ziemie zarówno historycznego księstwa, jak i dzisiejszego Nyskiego Księstwa Jezior i Gór znaczą tajemnicze sprawy, wypełniają nie zawsze odkryte zakamarki, a ciekawostek nie brakuje. Zapraszamy więc w nasze okolice, ta zaś publikacja oby była zachętą i podpowiedzią, co w tym uroczym zakątku Europy znaleźć można.

Takim wstępem zaczyna się wydana przez Parafię w Nowym Świętowie
publikacja pt.:
”Tajemnice, zakamarki i ciekawostki Nyskiego Księstwa Jezior i Gór”.

Projekt otrzymał dofinansowanie 
w ramach  osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
dla działania „Małe projekty” , w kwocie  21.440,00 zł.
Wniosek został złożony za pośrednictwem LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór

Oglądaj folder na swoim komputerze

- - - - -

5.

Piąty  projekt 
zrealizowany przez Parafię w Nowym Świętowie 
to realizacja transgranicznego projektu pt.
"Pogranicze śląsko-morawskie, wspólne dziedzictwo
kultury, historii i dnia dzisiejszego"
W ramach projektu wydano dwujęzyczną książkę pt.
Wędrówki Pograniczem
putování pohraničím

                  

Projekt „Pogranicze śląsko – morawskie, wspólne dziedzictwo kultury, historii i dnia dzisiejszego”
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Tranasgranicznej
Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
"PRZEKRACZAMY GRANICE".

 Zakończono realizację projektu „Pogranicze śląsko – morawskie, wspólne dziedzictwo kultury, historii i dnia dzisiejszego” w ramach , którego wydana została polsko-czeska publikacja pt. ”Wędrówki pograniczem”. Projekt realizowany był w polsko-czeskim partnerstwie z Klubem Přátel Zlatých Hor. 

 

„Wędrówki pograniczem” – taki tytuł nosił cykl reportaży ks. Tomasza Horaka, proboszcza parafii w Nowym Świętowie drukowanych w Opolskim Gościu Niedzielnym latem 2012 i 2013 roku. Zebrane razem, poszerzone i ubogacone większą ilością zdjęć, w ramach tego projektu zostały wydane jako dwujęzyczna książka z równoległym tekstem polskim i czeskim (w przekładzie Tadeusza Kuchejdy).

W pierwszym rozdziale autor wspomina takie wydarzenie:

Idę uliczką Hlučina. Z naprzeciwka młoda matka z dzieckiem na ręku, obok niej biega mały piesek. Obszczekuje mnie. Ona ucisza go po czesku, ja do psa też po czesku. W końcu zdenerwowana kobieta wrzasnęła na psiaka czysto polskim akcentem „przestań!!”. Stanąłem i zdziwiony zawołałem: „po polsku?” Odpowiedziała: „po polsku, po czesku, po morawsku, po niemiecku. Wszystko”. – I to jest taki portret pogranicza: wszystko! Portret uproszczony, syntetyczny ale prawdziwy.

Od wielu dziesiątków lat fascynuje mnie ta kraina - wyznaje autor. Zbiór reportaży, który oddaje w ręce czytelników nie jest przewodnikiem – choć do podróży zachęca. Nie jest podręcznikiem ani nawet skrótem wiadomości historycznych, choć każdy rozdział zaczyna się od spojrzenia historycznego i sporo tu historycznych wiadomości, plotek i aluzji. Poszczególne rozdziały nie są pełnym wizerunkiem odwiedzanych miejsc. Są raczej jak te barwne plamki na impresjonistycznym obrazie i dopiero razem wzięte, stanowią portret naszego regionu.

Geograficznie autor wędrówkę zaczyna od terenów leżących w widłach rzek Odry i Opawy – czyli od Ziemi Hulczyńskiej. Kończy na górach – w Bardzie Śląskim, z małą wycieczką ku południowi, aż do Králik. To tam, nie w Brukseli, jest środek Europy, nie wypadało więc ominąć tego miejsca...

Pogranicze - bezgraniczna inspiracja.
Widok na Zlate Hory z Biskupiej Kopy - najtrwalszego
i niezmienionego od roku 1229
punktu granicy Śląska i Moraw.

Oglądaj książkę na swoim komputerze

- - - - -

6.

szósty  projekt 
zrealizowany przez Parafię w Nowym Świętowie 
to remont i konserwacja kamiennej elewacji starego kościoła
i remont hełmu kościelnej wieży
"Remont i konserwacja kamiennej elewacji i hełmu wieży kościoła pw. Chrystusa Króla w Nowym Świętowie".

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu  remont i konserwację elewacji i hełmu wieży
kościoła w Nowym Świętowie:
 

„Remont i konserwacja kamiennej elewacji i hełmu wieży kościoła
pw. Chrystusa Króla w Nowym Świętowie”
.

Operacja współfinansowana została ze środków Unii Europejskiej  w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom  przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Parafia Rzymskokatolicka p.w Chrystusa Króla w Nowym Świętowie zakończyła remont kamiennej elewacji i hełmu wieży kościoła.
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dla działania "Odnowa i rozwój wsi" ,
w kwocie 189 805,00 zł.
Wniosek został złożony za pośrednictwem LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór

 

Kliknij w obrazek, aby oglądać fotokronikę remontu.

- - - - -

7.

SIÓDMY PROJEKT

zrealizowany przez Parafię w Nowym Świętowie 
to Prace konserwatorskie ołtarza św. Jana Nepomucena  
w kościele w Nowym Świętowi
e
w ramach projektu typu A

„Weekend z Nepomucenem”

 

STOWARZYSZENIE
GMIN POLSKICH
EUROREGIONU
PRADZIAD

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

 Oś priorytetowa 2 “Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego
na rzecz wspierania zatrudnienia”

 Programu INTERREG V- A Republika Czeska - Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad

 Partner Wiodący: Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Nowym Świętowie

Partner projektu :  Římskokatolická farnost Karlovice

Św. Jan Nepomucen stał się motywem  polsko - czeskiej współpracy. W ramach projektu „Weekend z Nepomucenem”  polska i czeska parafia postanowiły  rozwijać potencjał związany z  postacią  św. Jana Nepomucena –  świętego łączącego pogranicze. Jego wizerunek stanowi nieodłączny element transgranicznego krajobrazu. Różnorodność  form  przedstawień Nepomucena od figur po ołtarze, obrazy i kościoły pod jego wezwaniem świadczy o  znaczeniu jego kultu dla mieszkańców pogranicza. Zamierzeniem partnerstwa jest wsparcie przemysłu turystycznego poprzez dostarczenie nowego produktu turystycznego

"Weekend z Nepomucenem”,

który zwiększy atrakcyjność regionu dla odwiedzających pogranicze. Partnerstwo stwarza możliwość   pokazania kultu i wizerunków  Nepomucena w 3 formach: ołtarza z obrazem (Nowy Świętów), patrona parafii (Karlovice) i licznych figur na całym obszarze pogranicza (szlak Św. Jana Nepomucena).  Projekt współpracy polsko - czeskiej zakłada działania  inwestycyjne  oraz  promujące posiadane przez partnerów zasoby. Działania obejmowały:

  1. Prace w zabytkowych kościołach  w Karlovicach i Nowym Świętowie - w kościele w Karlovicach pw. św. J. Nepomucena wykonana zostanie wymiana mechanizmu zegara wieży kościelnej oraz konserwacja 5 witraży. W kościele w Nowym Świętowie - poddany zostanie pełnej konserwacji barokowy ołtarz św. Nepomucena wraz z 2  obrazami.
  2. Wydanie mapy polsko - czeskiej [TUTAJ] z  przykładami zabytków związanych z kultem Nepomucena oraz wykonanie filmu promującego projekt i szlak  Nepomucena na pograniczu.
  3. Polsko - czeskie podsumowanie projektu w Karlovicach. Miało ono miejsce dnia 10 marca 2018 roku.

Projekt „Weekend z Nepomucenem” realizowany jest w ramach mikroprojektów Euroregionu Pradziad w ramach Programu INTERREG V-A w ramach osi priorytetowej  2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

Biuro Stowarzyszenia Gmin Polskich 
            Euroregionu Pradziad
            48-200 Prudnik, ul. Klasztorna 4
            Tel. 77 438 03 80
           
e-mail: biuro@europradziad.pl

Kliknij w obrazek, aby obejrzeć galerię zdjęć.