Koncert zorganizowany przez wspólnotę
Głodni Boga
przy parafii w Nowym Świętowie

31 sierpnia 2018